Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Κώστας Γαβρόγλου

Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Κώστας Γαβρόγλου – Gavroglu Kostas | Greek Academic, Author & Politician

Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Φυσικής του Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ενώ είχε διοριστεί ως μεταδιδάκτορας στο State University της Νέας Υόρκης.

O Κώστας Γαβρόγλου γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε Θεωρητική Φυσική στο Πανεπιστήμιο του Lancaster. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο τoυ Cambridge στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Θεωρητικής Φυσικής.

Έχει διδάξει στο Imperial College, στο Harvard University, στο Boston University, στο Cambridge University, και στο Istanbul Technical University.

Συνεργάστηκε επιστημονικά με το Chemical Heritage Foundation της Pennsylvania, με το Dibner Institute for the History of Science and Technology του MIT.

Υπήρξε συντονιστής πλήθους ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το European European Science Foundation, το ελληνικό κράτος καθώς και από ιδιωτικούς φορείς.

Υπήρξε Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Λάτση. Τωρα είναι Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες με έδρα την Αθήνα.

Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Κώστας Γαβρόγλου Διετέλεσε Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου Βοηθών Επιμελητών 1980-1981

Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Κώστας Γαβρόγλου Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ενώ υπήρξε Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.

Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Κώστας Γαβρόγλου

Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Κώστας Γαβρόγλου – Gavroglu Kostas | Greek Academic, Author & Politician

Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Φυσικής του Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ενώ είχε διοριστεί ως μεταδιδάκτορας στο State University της Νέας Υόρκης.

O Κώστας Γαβρόγλου γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε Θεωρητική Φυσική στο Πανεπιστήμιο του Lancaster. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο τoυ Cambridge στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Θεωρητικής Φυσικής.

Έχει διδάξει στο Imperial College, στο Harvard University, στο Boston University, στο Cambridge University, και στο Istanbul Technical University.

Συνεργάστηκε επιστημονικά με το Chemical Heritage Foundation της Pennsylvania, με το Dibner Institute for the History of Science and Technology του MIT.

Υπήρξε συντονιστής πλήθους ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το European European Science Foundation, το ελληνικό κράτος καθώς και από ιδιωτικούς φορείς.

Υπήρξε Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Λάτση. Τωρα είναι Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες με έδρα την Αθήνα.

Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Κώστας Γαβρόγλου Διετέλεσε Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου Βοηθών Επιμελητών 1980-1981

Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Κώστας Γαβρόγλου Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ενώ υπήρξε Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.