Gavroglu Kostas - Κώστας Γαβρόγλου | Greek Academic, Author & Politician

Kostas Gavroglu

Digital Project
Leader
Dimitris Dialetis - Design & Development Coordination

Dimitris Dialetis

Design & Development
Coordination
Manolis Patiniotis - Archiving & Photographing Coordination

Manolis Patiniotis

Archiving &
Photographing Coordination
Jean Christianidis - Work Teams Coordination

Jean Christianidis

Work Teams
Coordination

Research Team

Helen Antzoulatou, Vasilis Evagelidis, Athina Zampara, Panagiotis Papoulias, Panagiotis Pefanis, Georgia Sipsi, Dimitra Christopoulou

Digitization and Image Processing

S. Adamopoulou, N. Achourioti, D. Christodoulaki, Ch. Christopoulou, E. Choriki, F. Dimitriou, A. Filippoupoliti, X. Germeni, G. Gerogianni, V. Gerontopoulou, K. Giannestras, E. Gitona, X. Ikonomopoulou, A. Iliopoulou, P. Kalampalikas, S. Karageorgakis, E. Karagianni, A. Karatza, V. Kosteas, A. Kountouri, V. Krikri, A. Kyriou, M. Ladikou, K. Ligovanli, I. Mamali, E. Melemi, G. Merianos, V. Mpatsouli, K. Mpacharakaki, S. Mpelmpa, Z. Nasta, G. Petrou, P. Rontiri, K. Sakorrafou, G. Simogianni, E. Skopeliti, I. Tapinou, E. Triantou, M. Tsikeli, K, Vlachogiannis, P. Vourlitou.