Μονογραφίες

- Neither Physics nor Chemistry:
A History of Quantum Chemistry, with Ana Simoes (MIT Press, 2011, second printing 2014).

- Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ιστορία του (1837-1937)
(με τον Βαγγέλη Καραμανωλάκη και την Χάιδω Μπάρκουλα ) (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014).

- Το παρελθόν των Επιστημών ως Ιστορία,
(Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2004), στα τουρκικά Iletisim Yayinevi 2006, στα πορτογαλικά, Εdition Porto Editora 2007.

- Fritz London (1900-1954), A Scientific Biography,
Cambridge University Press 1995. Afterword by John Bardeen (Nobel Prize in Physics in 1956 and 1972).

- Methodological Aspects in the Development of Low Temperature Physics 1881-1957 :
Concepts out of Context(s) with Y.Goudaroulis, (Kluwer Academic Publishers 1989).

- Απόπειρες μεταρρύθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης 1911-1981, Άννη Βρυχέα
Κώστας Γαβρόγλου, (Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα, 1982).